Pultrüzyon

PULTRÜZYON NEDIR?

Cam elyaf takviye malzemesinin amaca uygun bir reçine ile birleştirilerek sıcak bir kalıptan çekilmesi ile oluşturulan üretim taknolojisine Pultrüzyon denir.

Pultrüzyon sisteminde cam elyaf lifleri ve cam elyaf keçenin reçine ile ıslatılıp sıcak kalıbın içinde polimerize edilip katı malzeme oluşturulur.

Pultrüzyon yöntemi endüstriyel levha,profiller ve elektrik sanayi levha,profilleri üretimine uygun bir yöntemdir.

pultruzyonPultrüzyon sisteminde matris reçineler şunlardır:

 • Ortofitalik doymamış Polyester Reçineler
 • İzofitalik Doymamış Polyester Reçineler
 • Vinil Ester Reçineler
 • Epoksi reçineler

Takviye malzemeler şunlardır:

 • Cam Elyafı
 • Cam elyaf Fitil
 • Continue cam elyaf
 • Cam Elyaf Dokumalar
 • Yüzey tülü
 • Cam elyaf combi
 • Cam elyaf multiaxiel

Pultrüzyon, yönlendirilmiş elyaf kullanılan bir prosestir. Elyafın büyük bir kısmı optimum çekme dayanımı elde edecek yönde boyuna yerleştirilirken, bir kısım elyaf da istenen ürün özelliklerini sağlayacak şekilde farklı yönde düzenlenebilir. Düşük işçilik gerektiren büyük ölçüde otomatikleştirilmiş bir prosestir.İşçilik maliyeti satış fiyatının % 5-10’u arasındadır. Pultrüzyon yönteminde ekipman yatırım masraflarının diğer yüksek hacimde üretim yapılan yöntemlerle kıyaslandığında düşük olduğu görülmektedir. Tüm bu unsurlar, orta-yüksek hacimli uygulamalar için pultrüzyon yöntemini ekonomik kılmaktadır.

Pultrüzyon prosesinde elyafın büyük bölümü çekme dayanımı sağlayacak yönde yerleştirildiğinden, genellikle çapraz yönde mukavemet düşüktür. Genel olarak çapraz yönlerde elde edilen özellikler, gerçek çekme dayanımının % 10-25’idir. Buna rağmen örgü, dikişli ve dokunmuş kumaşların artan kullanımı, pultrüzyon yöntemini bazı yapısal uygulamalarda izotropik (özelliklerin her yönde aynı) özellikler sağlayabilecek hale getirmiştir.

Ekonomik olması ve bir çok pazar tarafından kullanılması sayesinde, en hızlı ilerleme gösteren kompozit üretim yöntemidir. Önceleri elektrik ve eğlence sektörlerinde daha yaygın olmasına rağmen korozyon, inşaat, otomotiv ve özellikle havacılık pazarlarında kullanımı yaygınlaşmıştır. Alt yapı uygulamalarında da kullanımı artmaktadır. En hızlı gelişim gösteren pazarlardan bir tanesi korozyon uygulamalarıdır. Bu sektörde, hafiflik ve kimyasal dayanım özelliklerine sahip profiller, su ve atık su temizleme tesisleri, kimyasal üretim tesisleri ve diğer bazı endüstriyel uygulamalarda da olduğu gibi, yapısal bütünlük sağlamaktadır. Tasarım mühendisleri 100’ün üstünde standart yapısal şekil kullanarak, örneğin; merdiven, trabzan, parmaklık, kablo döşeme sistemleri ve geleneksel malzemelerden yapılan diğer profilleri kullanarak yapabildikleri tasarımları bu kalıplama yöntemi ile üretilmiş profillerle tasarlayabilmektedirler. Kapı ve pencerelerin pultrüzyon yöntemiyle üretilmesiyle inşaat pazarı hareketlilik kazanmıştır. Mükemmel ısı yalıtımı ve düşük ısıl genleşme katsayısıyla kompozit malzemelerden yapılmış pencereler büyük ısıl değişimlerde ahşap malzemeyle kıyaslandığında, hava ve su sızdırmazlıkta son derece yüksek performans göstermektedir. Ahşap malzeme kullanım maliyetinin bu açıdan yüksek olması, pultrüzyon yöntemiyle üretilen CTP ürünlerin bu sektörde yer almasını kolaylaştırmaktadır. Altyapı sektörü pultrüzyon yöntemiyle üretilen profiller için, her geçen gün daha çok gelişme eğilimi göstermektedir. Profillerin yoğun eksenel takviye yüklemesi sonucunda, yüksek sertlik değerine ulaşması ve büyük boyutlu şekillerdeki ürünlerin yapılabilir olması köprü gövdelerinde pultrüzyon yöntemini tercih edilir hale getirmiştir. Ayrıca, yaya üstgeçitlerinde ve taşıt köprü platformlarında da sağladığı avantajlar nedeniyle ürün tasarımlarında pultrüzyon yöntemi kullanılmaktadır.

 

POLİSET İLETİŞİM